Brainworks Mumbai Powai

Brainworks Mumbai Powai

Address :Shivrajani Old Perira House, Near Powai English High School, Powai Mumbai -400 076 Age Group : 1.5 yrs-6 yrs School Timings : 8.00 am – 8.00 pm Teaching method :Howard Gardner
Telephone :022 - 25793790
Email :[email protected]
Website :Center Head:Mr. Shekhar
Website :www.brainworks.co.in

Tutor's

Shailesh Jha

Shailesh Jha..

Richa Mishra

Richa Mishra..

Mayur Vaishnav

Mayur Vaishnav..

Megendra Singh

Megendra Singh..

Students

Devika

Devika ..

anil Yadav

anil Yadav..

Rakesh Verma

Rakesh Verma..

Ravi Nagarkar

Ravi Nagarkar..