Edukidz International

Edukidz International

Address :Edukidz International Building No. 13 and 14 Tilak Nagar, Chembur Mumbai – 400 089
Telephone :9892166639, 9930594309
Email :[email protected]
Website :Sunita Jain, Director, edukidz INTERNATIONAL
Website :http://edukidz.in/

Tutor's

Abhishek Kumar Yadav

Abhishek Kumar Yadav..

Prabha Singh

Prabha Singh..

Maneesh Vishnoi

Maneesh Vishnoi..

Hital Shah

Hital Shah..

Students

Fahim Ahemad Zoha

Fahim Ahemad Zoha..

Îtz Tanmay

Îtz Tanmay..

Sita Yadav

Sita Yadav..

Muzaffer Sayyed

Muzaffer Sayyed..