I Play I Learn Navi Mumbai Sanpada

I Play I Learn Navi Mumbai Sanpada

Address :Eden Place, Shop NO. 9,10,11. Near SBI Bank, Sector 16, Palm Beach Road,Sanpada , Navi Mumbai – 400705
Telephone :9821931462
Email :[email protected], [email protected], [email protected]
Website :Ms.Rohini Salunke
Website :http://iplayilearn.com/

Tutor's

Pradeep Gupta

Pradeep Gupta..

Jayashree Mukherjee

Jayashree Mukherjee..

Arti Sharma

Arti Sharma..

Brijmall Sir

Brijmall Sir..

Students

Sunil Ghate

Sunil Ghate..

Shaikh Yusuf

Shaikh Yusuf..

Sayyed Muzaffer Yadav

Sayyed Muzaffer Yadav..

Raghupali

Raghupali ..