Kangaroo Kids Mumbai Wadala

Kangaroo Kids Mumbai Wadala

Address :Kangaroo Kids, Flat no 1, 2, Ground floor, Stambh Tirth Building, R. A. Kidwai Road, Wadala, Mumbai – 400 031.
Telephone :9920010897
Email :[email protected]
Website :
Website :http://kkel.com

Tutor's

shayoni mitra

shayoni mitra..

Nitish Verma

Nitish Verma..

Manoj Kumar

Manoj Kumar..

Shruti Chatterjee

Shruti Chatterjee..

Students

Farhen Qureshi

Farhen Qureshi..

Shaikh Azher

Shaikh Azher..

Sonali Gaikwad

Sonali Gaikwad..

Nikolai Kirtikar

Nikolai Kirtikar..