Podar Jumbo Kids Mumbai Kharghar

Podar Jumbo Kids Mumbai Kharghar

Address :Gala No. 1,2,3,4,5 & 6, Tulip, Plot No. 13 & 16, Sector 34, Owe (Near Taloja Road), Kharghar, Navi Mumbai.PIN: 410210.
Telephone :98191-11813
Email :[email protected]
Website :
Website :http://www.jumbokids.com/

Tutor's

Suparna Ghosh

Suparna Ghosh..

Ankit Agrawal

Ankit Agrawal..

Preeti Jha

Preeti Jha..

Raghucharan Choke

Raghucharan Choke..

Students

Pravin Sonavane

Pravin Sonavane..

Selvam Venkatesan

Selvam Venkatesan..

Bharadwaj Mylavarapu

Bharadwaj Mylavarapu..

Sayyed Mehwish

Sayyed Mehwish..