Podar Jumbo Kids Mumbai Mahavir Nagar

Podar Jumbo Kids Mumbai Mahavir Nagar

Address :Shop No. 2 & 3, Harmony CHS, Plot No. 32, Dahanukar Wadi, Near HDFC Bank, Off. Mahavir Nagar, Kandivali (W), Mumbai – 400067.
Telephone :98206-64310
Email :[email protected]
Website :
Website :http://www.jumbokids.com/

Tutor's

Bharat Sharma

Bharat Sharma..

Padam Yadav

Padam Yadav..

Srikanth Reddy

Srikanth Reddy..

Shilpa Malhotra

Shilpa Malhotra..

Students

Vrushali Kumbhawade

Vrushali Kumbhawade..

Madhuri koli

Madhuri koli..

Ganesh Dutt Joshi

Ganesh Dutt Joshi..

Pradnyesh Shembavanekar

Pradnyesh Shembavanekar..